Τι ξέρετε για τα GDA

Μάθε τι τρώς με μία ματιά

1. Τα GDAs συμβολίζουν την ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη. Και είναι ένας οδηγός για το ποσό της ενέργειας και των θρεπτικών συστατικών, που περιέχεται σε μια μερίδα τροφίμου.

2. Τα GDAs υπάρχουν στην ετικέτα επιπροσθέτως του πίνακα διαθρεπτικών πληροφοριών ανά 100 g/ml?

3. Τα GDAs αναπτύχθηκαν το 1988.

4. Χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ομάδες θρεπτικών συστατικών: Θερμίδες, Σάκχαρα, Λιπαρά, Κορεσμένα, Νάτριο.

5. Σύμφωνα με το σύστημα GDAs, το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται συνήθως στο εμπρός μέρος της συσκευασίας αφορά Θερμίδες/Ενέργεια.

6. Η προτεινόμενη τιμή αναφοράς των 2000Kcal για την πρόσληψη της ενέργειας ανταποκρίνεται σε: Μια γυναίκα με μέτρια σωματική δραστηριότητα.

7. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει αξιολογήσει επιστημονικά και επικυρώσει τις τιμές αναφοράς για τα GDAs.

8. Το παραπάνω εικονίδιο παρέχει τις θερμίδες ανά μερίδα και το ποσοστό κάλυψης της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης των θερμίδων.

English Version