Τα Barcode των προϊόντων μας

MORFAT: Διευκρίνηση για τα barcode των Ελληνικών προϊόντων μας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου οργανισμού έκδοσης barcodes, το σωματείο GS1 Association Greece, το πρόθεμα των barcodes δεν προσδιορίζει την χώρα παραγωγής και προέλευσης του προϊόντος, αλλά την χώρα από όπου εκδόθηκε ο κωδικός. Η αντίστοιχη ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο http://www.gs1greece.org/. H πληροφόρηση που περιέχεται στο barcode εξυπηρετεί καθαρά εμπορικούς σκοπούς, κυρίως για την διακίνηση και την πώληση των προϊόντων.

Στα προϊόντα Morfat χρησιμοποιείται barcode αρκετές δεκαετίες τώρα, από όταν ακόμα δεν υπήρχε ελληνικό σωματείο έκδοσης κωδικών και κατά συνέπεια έπρεπε να χρησιμοποιηθούν barcodes από τον αντίστοιχο οργανισμό άλλης χώρας, στην περίπτωση μας της Μεγάλης Βρετανίας. Για αυτό λοιπόν το λόγο τα barcodes των προϊόντων Morfat έχουν το Αγγλικό πρόθεμα 501. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και με άλλα βεβαίως Ελληνικά προϊόντα, με ιστορία πολλών δεκαετιών, όπου αναγκαστικά χρησιμοποιήθηκαν barcodes προέλευσης άλλης χώρας και όχι της Ελλάδας λόγω μη ύπαρξης τότε αντίστοιχου αναγνωρισμένου οργανισμού.

English Version