Η ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. “Stongest Companies in Greece”

Η ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που παράγει πάνω από 40 χρόνια τα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής γεύσης προϊόντα MORFAT, έχει την χαρά να ανακοινώσει ότι είναι αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις “Strongest Companies in Greece”.

Η ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εντάχθηκε στις “Strongest Companies in Greece” της ICAP Group, ως μία από τις πιό ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να νατιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητα της είναι πραγματικά υψηλή.

Οι “Strongest Companies in Greece” είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιλογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα “Strongest Companies in Greece” έχει μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η παραπάνω αναγνώριση επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της εταιρείας μας και αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο του ομίλου “ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ” στα Ελληνικά επιχειρηματικά δρώμενα, που τρείς γενιές τώρα στέκεται δίπλα στις ανάγκες του έλληνα καταναλωτή και επαγγελματία.

Επιστροφή στην ενότητα Δελτία Τύπου
English Version